fbpx

Umowa B2B z programistą czy Outsourcing z Futurum Technology?

„Czy warto zatrudniać programistów na umowie o pracę?”. „Koszty umowy o pracę powyżej 10 000 zł są nieakceptowalne!”. – Co zrobimy? Zatrudnijmy programistów na umowie B2B! Jeśli zdarzyło Ci się tak pomyśleć, to musisz wiedzieć, że narażasz się na niebezpieczeństwo.

Zatrudnienie programistów na umowie B2B

[…] stosunek pracy zawarty jest z pracownikiem, który świadczy na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Tłumacząc na język polski, oznacza to, że niezależnie od rodzaju umowy (w tym umowy B2B), jeśli ktoś wykonuje pracę w siedzibie firmy i wykonuje taski pod Twoim kierownictwem, jest pracownikiem, a nie zleceniobiorcą.

Natomiast umowa B2B zakłada współpracę firma – firma, i tutaj narażasz się nie tylko na kontrolę urzędu pracy, ale również na duże kary finansowe, w zależności od ilości programistów i wysokości ich zarobków.

Rok 2002

W tym roku ukazało się ostatnie wydanie dziennika „Wieczór wybrzeża”, Adam Małysz zdobył pierwszy od 30 lat medal dla Polski na zimowej olimpiadzie, a sejm znowelizował Kodeks pracy, dodając zapis:

„Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1 (przyp.autora – czyli określonych w pierwszym cytacie)”.

Oznacza to, że w przypadku wykonywania pracy w miejscu, czasie oraz kontrolą i zadaniami określonymi przez pracodawcę, nie tylko umowa B2B jest niedopuszczalna, ale również umowa o dzieło i zlecenie. W takich przypadkach, można powiedzieć, że niemal mamy „nakaz” stosowania umowy o pracę.

Co się wydarzy, jeśli Urząd Pracy zakwestionuje Twoje umowy B2B, zlecenia oraz umowy o dzieło do 5 lat wstecz i uzna je za umowy o pracę?

Firma poniesie wtedy dodatkowe koszty składek. W przypadku programistów będą to być kwoty od kilku tysięcy złotych za każdy miesiąc od jednej umowy.

Dla pięćdziesięciu programistów może to być przykładowe wyliczenie:

  • 3 000 zł zaległych składek za każdy miesiąc pracy programisty
  • 50 programistów objętych wyrównaniem zaległych składek
  • Czas pracy 5 lat (60 miesięcy)

3 000 * 50 * 60 = 9 000 000 zł

Czy zatrudniając programistów do swojego działu, wziąłeś to pod uwagę możliwość, że firma może dostać taką karę? Jeśli nie, to może okazać się to problemem dla Twojej firmy.

Jakie jest bezpieczne rozwiązanie?

Futurum Outsourcing programistów. Tak, po prostu.

Niezależnie od ilości programistów, mamy umowę firma – firma.

Dlatego programiści, mający umowę z Futurum Technology, mogą pracować u Ciebie, z Twoimi taskami i pod Twoim nadzorem. Mając dziś programistów u siebie w teamie, możesz ich zatrudnić przez model outsourcingowy. Pomagamy również w rekrutacji nowych programistów, ale o tym jak to robimy, napiszemy w oddzielnym artykule.

Najważniejsze jest to, że współpracując z Futurum Technology, praca Twoich programistów wygląda tak samo jak na etacie, z tym wyjątkiem, że podczas kontroli z urzędu pracy, programiści Futurum wykonują usługę B2B. Dajemy Ci w ten sposób bufor bezpieczeństwa, dosłownie.

ZASTANAWIASZ SIĘ

czy Futurum Outsourcing jest dla Ciebie?

Bardzo chętnie porozmawiamy o współpracy, jednak najpierw zapoznaj się z innymi materiałami, czy na pewno jesteśmy dla siebie. Zobacz nasze referencje, proces współpracy z nami oraz korzyści, jakie możesz mieć z outsourcingu.